Aşırı sıcaklık dalgalanmalarında iklim değişikliğinin rolüne ilişkin çok sayıda araştırma olmasına rağmen net bir yanıt yok.


Colorado eyaleti iklimbilimci Russ Schumacher, iklim değişikliğinin aşırı sıcaklık dalgalanmalarında oynadığı rol hakkında çok sayıda araştırma olduğunu, ancak net bir yanıt olmadığını söyledi.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *