Denver, gelen göçmenlerin sayısı düştüğü için acil sığınma evini kapatıyor


Şehir, bir rekreasyon merkezini acil durum sığınağı olarak devre dışı bıraktı. Bu barınaktan gelen göçmenler başka barınma yerlerine nakledildi.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *