Site icon Periferiya

Ay Yeni Yılı ile eski gelenekleri kutlamak

Onyıllarca Ay Yeni Yılı, 70’lerde Vietnam’dan gelen iki erkek kardeş sayesinde Denver’da kutlandı. Uzak Doğu Merkezi gelenekleri yaşatıyor.

Source link

Exit mobile version